اتیمولوژی - شعر - مطالب تاریخی و معرفی قره داغ

 

آذقان-آذغان

آذقان نام روستايي آباد و زيبا با مردمي با فرهنگ و اصيل، در15 كيلومتري غرب شهرستان اهر واقع شده است0وجود گورستان هاي متعدد و خارج از حد متعارف  همچنين وجود دو تپه باستاني موسوم به ديزلي در مجاورت اين روستا  در كنار رودخانه از تاريخ وقدمت آن حكايت دارد0كلمه ي آذقان/آذغان از تركيب واژه ي "آذ" وپسوند "قان-غان"تشكيل شده است0آذ(آز-آس)نام يكي از اقوام عهد عتيق است كه اولين بار در سنگ نوشته "گُل تئكين"به نام اين قوم برمي خوريم0 طبق تحقيقات اخير ،قوم آز/آس در سرتاسر قاره ي آسيا پراكنده بوده اند0احتمالا نام قاره ي آسيا نيز از نام آنان اخذ شده است0 برخي از آس ها "آلان" نام داشته اند كه بخشي از آنان تُرك زبان بوده اند و عمدتا در قفقاز زندگي مي كردند واوستي هاي امروز از اخلاف آنانند0 اينان را مغولان آز/آزوت مي ناميدند 0 كلمه ي آس+ار/آز+ار(انسان آسي)به صورت آزر(آذر) در كلمه ي آذربايجان نيزبه چشم مي خورد0 همان كلمه با جابجايي دو عنصر تشكيل دهنده (ار+آس/ار+آز)به صورت ارس/آراز،نام رود ارس را تشكيل مي دهد كه ياقوت حموي در البلدان آن را "رود آذربايجان" مي نامد0دو جزً تشكيل دهنده ي ديگر آذربايجان عبارتند از: باي كه معناي مشخصي دارد =دارا-امير-غني(ديوان لغات الترك،محمود كاشغري) وجان كه به صورت هاي قان/گان نيز دراسامي مناطق آمده مفهوم مكان و محل را افاده مي كند(آذقان،بايلاقان،گوگان،زنگان/زنجان،وايقان و000)بنا براين:آز/آس(نام قوم) ار(انسان) باي (امير)جان/قان/گان(پسوند مكان) در مجموع تشكيل كلمه ي آذربايجان را داده، به مفهوم «محل زيست آس ها،موطن قوم آز مي باشد0(اسماعيل هادي) درحقيقت واژه هاي آذربايجان/آذقان يك معني را تداعي مي كنند0مرحوم پروفسور ذهتابي معناي كلمه آذربايجان را از واژه "آتروپات"دانسته وآتروپات رانام طايفه،ملت ودسته اي از جمعيتي كه از قديم الايام در خاك آذربايجان زندگي مي كرده اند وهمچنين دربين اين اقوام اين واژه را نام ديني و مقدس كه در طول تاريخ معناي سياسي يافته و اهميت كسب كرده است، مي داند0ومعناي لغوي آن را"اوْد  گؤزتجيسي/محافظ آتش"مي داند و معتقد است :ارامنه  آن را "آتروپاتگان" فارس ها"آذربايگان" واعراب ان را "آذربيجان" ناميده اند0اينجانب معتقد هستم اسامي مكان هايي مانند :آس/هاس(روستايي بين اهر و كليبر) آستامال(روستايي درورزقان)آس تام بيگلو و ما آس(روستا ها يي در كليبر) همچنين آستارا در شمال وبندر آستاراخان در شمال درياي خزر نيز مي تواننددر اين مقوله مورد بحث وبررسي قرار گيرند0

+ نوشته شده در  جمعه بیستم آذر ۱۳۸۸ساعت 20:28  توسط علیرضا انباز  |